Petal er godkjent som leverandør i StartBANK

Petal er nå godkjent som leverandør i StartBANK, dette gir våre kunder trygghet i at vi er en seriøs og trygg leverandør. StartBANK er et register over leverandører som er vurdert etter forhåndsbestemte kriterier, og er en åpen, rettferdig og sikker løsning for å kunne velge pålitelige leverandører.

For innkjøpere er dette ofte et kriterie for å kunne benytte oss som leverandør, de er da sikre på at vi har god orden og gode systemer i forhold til blandt annet økonomi, HMS og forsikringer. Les mer på www.startbank.no