Fra ide til ferdig fasade

Vi arbeider tett med byggherre, arkitekter, tekniske konsulenter og entreprenører i prosessen med å utforme fasaden.

Vi har stor respekt for arkitektens kunstneriske utforming og bistår med å realisere ønsket uttrykk både arkitektonisk, teknisk og innenfor økonomiske rammer.

Vi tror at jo tidligere vi kommer inn i prosessen, jo bedre vil sluttresultatet bli, ikke fordi vi kan alt, men fordi mye av vår kunnskap kan påvirke utformingen og derav forbedre både funksjonalitet, tekniske egenskaper, produserbarheten og monteringskostnaden.

Mange tusen kvadratmeter fasade levert siden 1970 preger vår erfaring og kompetanse.

Priskategorier

For å gi en pekepinn om hva våre løsninger koster har vi delt inn i 3 priskategorier og angitt dette på prosjektene.

Priskategori 1: cirkapris 250,- til 400,- kr/m2

Den mest prisoptimale løsningen er hvis bygget kles med like stor paneler i lakkert aluminium med backing hvor det totale volumet må være minst 1 600 m2paneler. Volumet gir mulighet for innkjøp av hele produksjonsblokker aluminium på coil i riktig bredde og ferdiglakkert i PVDF lagg fra verk, noe som gir den beste prisen og lite svinn.

PVDF er i dag den mest holdbare lakken som finnes på markedet. En enkel panelprofil med synlig innfesting f.eks. PetalFasade Classic gir få knekkeoperasjoner og kort produksjonstid. Lik eller ingen variasjon i størrelse og dybden, gir få rom for feil, enkel montering og stor produksjonsserie.

Innfesting på ekstruderte z-profiler som leveres byggeplass i like lengder. Hvis vår kunde kan plassere en samlet bestilling på hele kvantumet kan produksjonen foregå i en lang serie, noe som er det mest effektive produksjon som finnes. Like panel kan vi enkelt pakke i like store kasser og få maksimal utnyttelse av volumet under transport. I sum gir dette en optimal pris for kunden.

Det er relativt få som klarer å finne en prisoptimal løsning, rett og slett fordi en bygning hvor dette passer vil være stor, ruvende firkant uten vinduer. Det er det jo ikke så mange av! Vi har alle mest laget denne kategorien for at du skal forstå hva som er prisdrivende parameter for denne type fasadeløsning.

Priskategori 2: cirkapris 400,- til 750,- kr/m2

Som kategori 1, men i eloksert aluminium eller spesialfarger, sink, preging eller stansing
eller
Lakkert aluminium eller sink i små kvantum (50 til 1600 m2) med variasjoner i størrelse og utforming
eller
flere variasjoner i størrelsene (6 – 25 varianter) og skjult innfesting,
eller
Deler som priskategori 1 + innslag av buer, gesimser, hjørner eller omramminger i spesiell individuell utforming, spesialfarger, overflater eller materialer
eller
kombinasjoner av flere ting over

Det er i denne kategorien de aller fleste Petal fasader finnes. 

Priskategori 3: cirkapris 750,- til 2 000,- kr/m2

Kostbare materialer (f.eks spesiallakk, spesialplater som Aluart eller farge eloksert aluminium) med store variasjoner både i størrelse og form (trapes, rund, kon etc.), Store dybdeforskjeller og komplisert spesifisering.

Store paneler i ulike størrelser gir høy emballasje-, og transportkostnad, da det er mye «luft» som skal kjøres. Eksempler på slike prosjekter er Nydalen, Hydrostasjon Grenland, Marconi i Lisboa.

-Se våre fasadeprosjekter for mer inspirasjon