Produksjon av Petal fasader

Montering av backing ved fabrikken i vik i sogn

Montering av backing ved fabrikken i vik i sogn

Petal Fasader lages av 0,9 mm aluminium eller sink fra coil med vår profilerte backingplate pålimt på baksiden. Dette gir sandwichkonstruksjon i en plan og lett kassett med et høyt styrke/vekt forhold. Størrelser helt opp til 900 x 4 000 mm og fra10 mmm dybde og oppover. Vi bruker smale og brede fuger avhengig av ønsket design. Panelene festes med skjult eller synlig innfesting.

En Petal fasade lages i et stort spenn i materialer og overflater:

  • Lakkert aluminium i alle farger og glansglans
  • Eloksert aluminium, natur-, og fargeelokseringer
  • VM Sink og Rheinzink, forskjellige farger
  • Mange typer og muligheter for innfesting og livdybde
  • Alle typer perforeringer
  • Alle typer preginger
  • Buer og radier

Når vi kombinerer våre forskjellige panelprofiler i ulike materialer, dybder, farger, behandlinger og størrelser med spesialløsninger i felt, på hjørner, på gesimser, rundt vinduer, dører og deler av bygningen får man en kombinasjon mellom kjente, repeterbare og industrialiserte produkter med unike tilpassede elementer.

Moderne produksjon

Petal har investert i Norges mest moderne utstyr for industriell fremstilling av fasadepaneler. Se video her.

-Se våre prosjekter