Petalpanel Spesial

Petal er en bedrift som liker utfordringer!

Vi har utviklet spesialløsninger basert på lang erfaring og teknisk god kompetanse - enten som tilpasning til våre standard fasadepanel, eller gjennom utvikling av helt nye løsninger i samarbeid med arkitekt og oppdragsgiver.

I svært mange fasadeprosjekter vil en kombinasjon av 80 % standard fasadepaneler kombinert med 20 % spesialpaneler, gesimser, hjørner eller buer gi bygningen en unik fasade som ikke finnes andre steder i verden!

Under finner du noen eksempler på prosjekter der vi har utviklet spesialløsninger.

Har du en idé eller et ønske - ta kontakt med vår salgsavdeling, så kan vi sammen utarbeide en god løsning for ditt prosjekt.

 

Relevante prosjekter med Spesial