Skovhuset, Danmark

Pleiesenter med vekt på byggkvalitet

  • Arkitekt: Wilhelm Laurizten arkitekter
  • Utførende: NCC AS
  • Byggherre: Hillerød Kommune, Danmark
  • Byggeår: 2012/13
  • Produkt: Classic paneler i sink
  • Farge: Blågrå Reinzink med bakplate

1 mm Zink med backing gir rette og slette flater - og god økonomi

Skovhuset er et pleiesenter i Hillerød i Danmark med 104 2-roms boliger og en arbeidsplass for 135 ansatte.

Prosjektet - der NCC Construction var utførende - legger stor vekt på trivsel og kvalitet i de fysiske lokalitetene, bla. med store fellesarealer.

Skovhuset er bygget med prefabrikerte elementer som etterpå er kledd med teglstein og 1mm rheinsink-kassetter fra Petal.

Vår backing-løsning gjør at det er tilstrekkelig med 1mm sink, fasaden er likevel sikret rette og slette flater frem i tid. Ved at vi kan redusere tykkelsen på sink, blir en slik Petal fasade veldig konkurransedyktig på pris.

Petal fasader reduserer råvarevolumet med inntil 70 % sammenlignet med tilsvarende løsning laget i f.eks. 3 mm plate. Dette gir løsningen er god miljøprofil. I tillegg gir lavere vekt vesentlige besparelser i slankere dimensjonert innfesting og rimeligere transport. Rask montering uten vesentlig tilpasning på byggeplass gir også god økonomi.  

 Se også NCC sin video om Skovhus-prosjektet:

NCC Construction afleverede mandag d.15.07.13 Skovhus plejecenter i Hillerød, med hjælp fra NCC Roads.