Voss Vind

Innovativ vindtunell på Voss. Åpnet 2012

  • Arkitekt: OG Arkitekter as
  • Utførende: Johs E. Øvsthus as
  • Byggherre: Constructa Entreprenør 
  • Byggeår: 2012
  • Produkt: Classic 20 mm dybde, ståande montert.
  • Farge: RAL 9016

Vi var med og realisterte arkitektens visjoner

Voss Vind på Voss er et bygg med en loddrett vindtunnel der man kan sveve på en oppstigende luftstrøm på inntil 300 km/t.

Vi i Petal leverte deler av fasaden til dette spennende bygget som har mye oppmerksomhet i pressen.

Nederste del av høybygget har frilagt betong, den øverste er kledd med Kebony. Servicebygget har glassfasade mot nordvest og våre lakkerte paneler i RAL9016 på de andre sidene.

Som alle andre Petal prosjekter, bruker vi også her fasadeplater med backing. 

Et fint prosjekt i nabobygden til våre produksjonslokaler i Vik.