Backing - vår unike løsning

Det er allment kjent at plan overflate er vanskelig på store panel av metall. Vær, vind, klima og temperaturendringer er ofte årsaken til at panelene flimrer. Dette er ikke et problem når det gjelder våre produkter. 

Vi engasjerte SINTEF for å utvikle en teknologi som gjør det mulig for oss å levere plane, flimmerfrie fasadepanel. Resultatet har sørget for at vi regnes som en leverandør av høy kvalitet, og beviset finnes på nye og gamle bygg over hele Europa. Denne teknologien er unik for Petal AS, og er videreutviklet og perfeksjonert av oss gjennom 40 år.

"Backing" - for flimmerfrie metallfasader

Teknologien går ut på at vi limer en tynn korrugert plate på baksiden av panelet. Dette blir gjort i vår egen produksjon der den avstivende bakplaten, som vi kaller “backing“, blir spesialtilpasset til hver enkelt panelstørrelse. 

Teknologien gir oss mulighet til å levere tynnere materiale på panelene samtidig som vi beholder en plan, flimmerfri overflate. Det at vi kan gå ned på tykkelsen på materialet er og med på å holde vekten på panelet lavt. Teknologien kan brukes på ulike metalltyper.

Vi er stolte av å kunne levere panel av tynne plater med plan, flimmerfri overflate uten å svekke verken stabilitet eller styrke. Tilbakemeldinger fra arkitekter er at den plane overflaten på panelene våre er svært godt egnet i kombinasjon med eksempelvis glassfasader.

Fasadepanelene blir produsert i Vik ved en av de mest moderne fabrikker i Europa.