Holdbarhet - det mest miljøvennlige alternativet

Med rett behandling vil Petal fasadepanel holde seg fine. Lakkerte fasadepanel i aluminium beholder sin glatte overflate, bl.a. fordi den gir dårlig feste for skitt og mosevokst. 

Aluminium avgir ingen giftige gasser og er ikke brennbar. Aluminium er også 100 % resirkulerbart, og prosessen krever da bare 5% av opprinnelig kraftforbruk. 

På bygninger med krav til svært langt holdbarhet eller ekstremt utsatte bygninger, anbefales eloksert aluminium. For bygninger som skal sertifiseres i henhold til f.eks. Breem excellent anbefaler vi lakkerte paneler fra Hydro Aluminium i Holmestrand. 

Da benyttes stor grad av resirkulert materiale og Hydro har fokusert på miljøvennlige lakktyper. Transportavstanden er kort inn til oss og tilbake til byggeplass. Dette gir betydelige miljøgevinster.